Stemstoornissen...

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem.

Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid of de stem valt weg of slaat over. Veel of lang praten lukt meestal niet en zingen helemaal niet. Er kan sprake zijn van keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel. Ook kunnen er klachten zijn met betrekking tot de ademhaling. Als iemand gedurende enkele dagen wat hees is, kan dat normaal zijn. Duurt de heesheid langer dan twee à drie weken, dan is ingrijpen gewenst. Wanneer de huisarts een functionele (niet organische) oorzaak vermoedt, kan hij de patiënt verwijzen naar een logopedist voor onderzoek en behandeling.

Wij behandelen zowel de organische stemstoornissen (Bijvoorbeeld: endocriene veranderingen, larynxtumor en stembandverlamming, stembandknobbeltjes, chronische hyperplastische laryngitis en stembandoedeem). Als de functionele stemstoornissen (het stemorgaan is in orde, maar wordt verkeerd gebruikt, misbruikt of overbelast). Als het gebruik te lang en/of te veel voorkomt, kan het stemorgaan beschadigen en kan er een organische verandering plaatsvinden.


Voor elk stemprobleem moet de behandeling afgestemd worden op de individuele patiënt. Voor de behandeling wordt vaak een combinatie van verschillende methodes aangewend, op maat van de patiënt met zijn of haar stemprobleem.
Naast stemstoornissen kunt u in de praktijk ook terecht voor het verder ontwikkelen en optimaliseren van de stem (bv geven van voordrachten) of transgenders die meer een vrouwelijke spreekstem willen krijgen. Tijdens een intakegesprek brengen we de mogelijkheden van de stem in kaart en stellen we realistische doelstellingen op. Naast algemene stemvorming, wordt er ook aandacht besteed aan houding, uitspraak, intonatie, tempo, expressie, presentatietechnieken,…