Leerstoornissen...

Sommige kinderen ondervinden meer en meer moeilijkheden om de aangeboden leerstof te verwerken. Ze hebben problemen met het lezen (dyslexie), het spellen en schrijven (dysorthografie) en het rekenen (dyscalculie).
We zien dat deze kinderen niet mee kunnen in de klas, hardnekkige fouten blijven maken en last hebben bij het automatiseren. Zulke kinderen hebben een leerstoornis.

Op school is de bijkomende zorg vaak niet voldoende om de problemen aan te pakken waardoor logopedische therapie is aangewezen. De therapie hangt af van de aard en complexiteit van de problemen. Uitwisseling van informatie met de leerkracht is uiteraard erg belangrijk. Op die manier worden de problemen onmiddellijk aangepakt en kunnen we een grotere achterstand vermijden. Dankzij logopedische therapie kunnen de problemen grotendeels overwonnen worden. Toch is het belangrijk om te weten dat deze stoornissen een blijvend probleem zijn, maar met de hulpmiddelen die wij aanbieden binnen de therapie kunnen deze kinderen uitgroeien tot zelfstandige volwassenen.